Skolotājs Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Abrāmovs Andris
13.25-14.05
3.- 4.kl.sporta aktivitātes

14.10-15.35 futbols

15.40-16.20 volejbols

12.40-13.20 1.-2.kl.sporta aktivitātes
Ābrama Dace 15.00-15.40 individuālā instrumentu spēle

12.40-13.20 1.-2.kl. tautiskās dejas

12.40-14.10 5.-6.kl.tautiskās dejas

13.25-15.05 individuālā instrumentu spēle

12.40-13.20 1.-2.kl. tautiskās dejas

12.40-13.20 3.- 4.kl.tautiskās dejas
13.00-15.00 individuālā instrumentu spēle 11.50-12.30 individuālā instrumentu spēle

12.40-13.20 3.-4.kl.tautiskās dejas

13.25-14.50 7.-8.kl.tautiskās dejas
Bērziņa Sarma
13.25-14.05
4.kl. ansamblis

12.40-13.20 1.- 4.kl.koris

15.00-16.00 individuālā instrumentu spēle
15.00-16.00 individuālā instrumentu spēle

13.30-15.00 5- 8.kl.koris
12.40-13.20 1.- 4.kl koris

13.20-15.20 individuālā instrumentu spēle
13.20-14.20 individuālā instrumentu spēle
Dombrovska Jeļena


15.15-16.35 gleznošana
Tūters Auseklis


16.00-18.00 kokapstrāde 14.55-15.35 moto
Temnova Ritma 12.40-13.20 1.-2.kl. tautiskās dejas

12.40-14.10 5.-6.kl.tautiskās dejas

12.40-13.20 1.-2.kl. tautiskās dejas

12.40-14.10 3.-4.kl.tautiskās dejas

12.40-13.20 3.-4.kl.tautiskās dejas

13.25-14.50 7.-8.kl.tautiskās dejas
Kokins Juris
14.55-16.20 jaunsargi


Apstiprināts ar Raunas vidusskolas direktora 2017.gada 1.septembra rīkojumu Nr.30.