Interešu izglītības, atbalsta skolēniem nodarbību laiki 2016./2017.m.g.

Diena Laiks Nodarbība Skolotājs
P.
12:00 - 16:00 Mācību nodarbību sagatavošana S.Krone
12:40 - 13:20 Tautiskās dejas 1. - 2.kl. R.Temnova
13:25 - 14:05 Tautiskās dejas 3. - 4.kl. R.Temnova, D.Ābrama
14:10 - 14:50 Tautiskās dejas 5. - 6.kl. R.Temnova, D.Ābrama
14:55 - 16:35 Tautiskās dejas 7. - 12.kl. (meitenes) R.Temnova, D.Ābrama
14:10 - 14:50 Robotika B.Zēmele
12:40 - 13:20 Individuālā instrumentu spēle D.Ābrama
O.
12:30 - 16:00 Mācību nodarbību sagatavošana E.Gaidele
14:10 - 14:50 Individuālā zināšanu korekcija 8.kl. matemātikā B.Rampāne
12:40 - 13:20 Koris 1. - 4.kl. S.Bērziņa
13:30 - 15:00 Individuālā instrumentu spēle S.Bērziņa
12:40 - 13:20 Individuālā .zināšanu korekcija 4.kl. matemātikā (sp.pr.) B.Cūberga
13:25 - 14:05 Tautiskās dejas 5. - 6.kl. R.Temnova, D.Ābrama
14:10 - 14:50 Tautiskās dejas 7. - 8.kl. R.Temnova, D.Ābrama
13:25 - 14:05 Individuālā zināšanu korekcija 2.kl. latviešu valoda I.Podniece
15:00 - 17:00 Jaunsargi J.Kokins
12:40 - 13:25 Individuālā instrumentu spēle D.Ābrama
12:40 - 13:20 Individuālā zināšanu korekcija 5.kl. latviešu valoda (sp.pr.) I.Paipala
T.
12:00 - 16:00 Mācību nodarbību sagatavošana E.Gaidele
13:25 - 14:50 Koris 5. - 9.kl. S.Bērziņa
13:25 - 14:05 Individuālā zināšanu korekcija 5.,6.kl. matemātika(sp.pr.) I.Jermacāne
07:25 - 08:05 Individuālā zināšanu korekcija 9.kl. matemātika(sp.pr.) N.Buča
11:50 - 12:30 Logopēda nodarbība 2.kl. U.Fiņko
12:40 - 13:20 Logopēda nodarbība 3.kl. U.Fiņko
13:25 - 14:05 Logopēda nodarbība 2., 4.kl. U.Fiņko
14:10 - 14:50 Logopēda nodarbība 4., 6.kl. U.Fiņko
14:55 - 15:35 Logopēda nodarbība 1., 5.kl. U.Fiņko
11:50 - 12:30 Tautiskās dejas 1. - 2.kl. R.Temnova, D.Ābrama
12:40 - 13:40 Tautiskās dejas 3. - 4.kl. R.Temnova, D.Ābrama
13:25 - 14:50 Individuālā instrumentu spēle D.Ābrama
13:25 - 14:50 Koris 5. - 9.kl. S.Bērziņa
15:00 - 16:00 Individuālā instrumentu spēle S.Bērziņa
12:40 - 13:20 Individuālā zināšanu korekcija 4.kl. latviešu valodā (sp.pr.) B.Cūberga
13:25 - 14:50 Florbols A.Abrāmovs
07:25 - 08:05 Individuālā zināšanu korekcija 9.kl. matemātika (sp.pr.) N.Buča
14:55 - 15:35 10. - 11.klases ansamblis D.Ābrama
C.
12:30 - 16:00 Mācību nodarbību sagatavošana E.Gaidele
12:40 - 13:20 Koris 1. - 4.kl. S.Bērziņa
13:30 - 14:10 Ansamblis 2. - 4.kl. S.Bērziņa
14:55 - 17:45 Kokapstrāde A.Tūters
13:30 - 14:55 Sportiskās aktivitātes 1. - 4.kl. S.Krone
14:30 - 16:00 Individuālā instrumentu spēle S.Bērziņa
15:00 - 15:40 Stājas korekcija S.Krone
12:40 - 13:20 Individuālā zināšanu korekcija 4.kl. matemātikā B.Cūberga
14:40 - 16:00 Māksla J.Dombrovska
14:10 - 15:25 Individuālā instrumentu spēle D.Ābrama
Pt.
12:30 - 16:00 Mācību nodarbību sagatavošana E.Gaidele
7:30 - 8:10 Individuālā zināšanu korekcija 9.kl. latviešu valoda (sp.pr.) I.Paipala
13:30 - 14:30 Individuālā instrumentu spēle S.Bērziņa
13:25 - 14:20 Individuālā instrumentu spēle D.Ābrama
13:25 - 14:05 Individuālā zināšanu korekcija 6.kl. latviešu valoda (sp.pr.) O.Plētiena

Apstiprināts ar Raunas vidusskolas direktores 2017.gada janvāra rīkojumu.

Made with by JD