Apstiprināta jaunā Raunas vidusskolas skolēnu pašpārvalde

Jau pirms skolas sākuma bija nolikts datums, līdz kuram tiek pieņemti jauno biedru pieteikumu, kurus apkopoja esošais pašpārvaldes vadītājs Roberts Kokins, uz karstām pēdām tika izstrādāta pieņemšanas sistēma, lai godīgi izvērtētu katra spējas, stiprās puses un motivāciju dalībai pašpārvaldē. Pēc izpildītas motivācijas vēstules, jaunieši risināja individuālus uzdevumus, piedāvājot savus pasākumu plānus, situāciju risinājumus un ieviešamo sistēmu paraugus. Pēc iesniegtajiem darbiem tiks nokomplektētas trīs darba grupas, kuras ikdnienā risinās sev interesējušos jautājumus, kurus būs izvirzījusi visa pašpārvaldes komanda ar mentoru. 

Un vai Tu zini kam tad īsti ir nepieciešama pašpārvalde?

Atbild jaunie pašpārvaldes biedri:

 • Skolēnu pašpārvalde ir nepieciešama, lai mainītu vai uzlabotu skolēnu ikdienu skolā, rīkotu dažādus skolas pasākumus un kopumā uzlabotu skolas dzīvi uzklausot skolēnu padomus.
 • Skolēnu pašpārvalde ir ideāls veids kā par brīvu nodarbināt bērnus.
 • Ar pašpārvaldes palīdzību skolas vadība var redzēt skolu no bērna perspektīvas.
 • Pašpārvaldei ir iespēja padarīt skolas vidi labvēlīgāku.
 • Mēs varam dzirdēt daudz dažādu skolēnu idejas caur skolas pastu, kurā skolēni dalās ar vēl papildus idejām, jo iespējam mēs paši ko nepamanām, vai neaizdomājamies.
 • Manuprāt to var paveikt ar kolektīvu, kurš ir draudzīgs un atbildīgs par savu noteikto darbu. 
 • Citos laikos varētu teikt - mums vajag, mums ir, bet tie laiki laikam beigušies. Lai gan joprojām vējo sarunas, ka ir cilvēki skolā, kas uztur šo ticību. Atkal nopietni runājot - tā ir vajadzīga, lai skolā kas notiktu vispār un papildus tam notiktu atbilstoši skolēnu gaumei.
 • +/- viņi ir mūsu vecuma,un mēs vairāk zinām,kas atbilst skolēnu gaumei,nekā pieaugušie(neņemat par ļaunu).
 • Ta var paveikt vairak kā liekas, saliedēt klasi (savu) kā arī citas klases savās starpās.
 • Lai izveidotu skolu skolēniem patīkamāku un interesantāku dzīvi paralēli mācībām,jo paši esam skolēni un zinam ko vēlamies sagaidīt.
 • Skolēnu pašpārvalde var izmainīt skolēnu skatus uz skolu, pašus skolēnus un arī skolotājus. Tā var padarīt starpbrīžus interesantākus.
 • Skolēnu pašpārvalde ir nepieciešama, lai skolā notiktu pasākumi, kas patīk skolēniem, jo tās tomēr rada skolēni, nevis skolotāji. (ne tikai pasākumi, bet kopumā - telpu iekārtojumi utt.) 
 • Skolēnu pašpārvalde ir nepieciešama, lai uzklausītu skolēnus un viņu idejas\vēlmes kā arī, lai skola nav tikai priekš mācībām un draugu satikšanas.
  Manuprāt pašpārvalde var ļoti daudz ko izdarīt, jo tā ir viena liela un spēcīga komanda.
 • Pašpārvalde var paveikt gandrīz visu, ja vien grib un arī dara.
 • Tā ir nepieciešama, lai skolēniem būtu iespēja veidot un uzlabot skolas dzīvi gan sev, gan citiem

Nu tad, sveicam mūsu jaunos aktīvistus:

No labās: Roberts Kokins, Kristiāna Brikmane, Elizabete Ezergaile, Samanta Kūlīte, Estere Kudel, Jūlija Katiševa, Ernests Kalniņš, Edvards Kalniņš, Māris Šmits un attālināti piedalijās Pārsla Broka un Patrīcija Masaļska.

Ievietots 16 Sep, 2020 | Informāciju sagatavoja Justīne Buliņa