Attālinātās mācīšanās organizācija

Vadoties pēc informācijas, kas izskanēja LPS sēdē 2020. gada 13. martā, Raunas vidusskolas komanda ir sagatavojusi sekojošu informāciju:

 

  1. Skolēni neapmeklē klātienes nodarbības sākot no 13.03.2020. (ieskaitot) līdz 14.04.2020. (ieskaitot).

  2. Ārkārtas situācijā ir ļoti svarīga katra pieaugušā cilvēka atbildība gan par veicamo darbu, gan saziņu, gan informācijas sniegšanu. Esam pacietīgi, jo šī mums katram ir jauna pieredze;

  3. Skola fiziski nav slēgta, bet ir atceltas klātienes nodarbības. Klātienē nenotiek nekāda veida nodarbības (ne stundas, ne interešu izglītība, ne jebkāda veida mēģinājumi, u.c.).

  4. Par bērna mācību procesu attālināti ir atbildīga gan skola, gan vecāki. Skola ir atbildīga par tiešsaistes vai elektronisko mācību līdzekļu nodrošināšanu skolēniem katru mācību dienu. Vecāki ir atbildīgi par to, ka skolēns pēc brīvlaika katru dienu ir mājās un gatavs sazināties ar skolotāju tiešsaistē vai veikt skolotāja dotos mācību uzdevumus. Ja skolēns kāda attaisnojoša iemesla (slimības, u.c.) dēļ to nevar darīt, tad vecāki dod ziņu klases audzinātājam, kurš e-klasē ievada skolēna nebūšanu mācību procesā.

  5. Mācību process paredz, ka skolotājs, ja nepieciešams, atbildes vai viedokli no skolēniem var saņemt uzreiz, kas nozīmē, ka skolēns mācību procesā pavada visu dienu gluži tāpat, ja mācības notiktu klātienē;

  6. Gadījumos, kad skolēnam nav iespējama nekāda veida tiešsaistes saziņa ar skolu, tad vecāks, sazinoties ar skolotāju, var vienoties par mācību uzdevumu saņemšanu klātienē;

  7. Saistībā ar pirmsskolu situācija paliek tāda kā ir pašlaik: lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem iestādē ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums par to, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis pēdējā mēneša laikā, nav bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Šajā apliecinājumā jābūt arī norādītam, ka vecākiem nav nekādu citu iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Ja pirmsskolas iestādes personālam ir informācija par to, ka ģimenē ir persona, kas atgriežas no Covid-19 skartajām teritorijām un ģimene to apliecinājumā nenorāda, tad pirmsskolas vadībai ir tiesības uz to norādīt un bērnu neuzņemt. Tāpat pirmsskolas vadība drīkst pastiprināti izjautāt ģimeni par iespējām bērnu pieskatīt mājas režīmā. Pirmsskolas vadība var pieņemt lēmumu veidot apvienotās grupiņas līdz brīdim, kad situācija valstī normalizējas.

 

Ar MK lēmumu var iepazīties šeit – https://www.mk.gov.lv/en/node/21664

Ievietots 15 Mar, 2020 | Informāciju sagatavoja Justīne Buliņa