Bibliokuģis

Meklējiet „Jūras ābeci” bibliotēkās!

  Šāds uzaicinājums 2018. gada rudenī izskanēja 28 Vidzemes bibliotēkās, kur, uzsākot jauno sezonu, viesojās salacgrīviešu bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”. Šis projekts ir dzimis Salacgrīvas bibliotēkas darbinieku un draugu prātos un iepazīstina jauniešus ar vienu no Latvijas valsts nacionālajām bagātībām – jūru un jūrniecības arodu. 22.novembrī Bibliokuģis viesojās Raunas novada Raunas pagasta bibliotēkā. Pirms viesošanās Raunā, tika izsludināta viktorīna, kurā varēja piedalīties jebkurš jaunietis. Rezultāti tika apkopoti un paziņoti viesošanās laikā. Komandas sastāvā bija Bibliokuģa Bocmanis Gints Šīmanis, tālbraucējs kapteinis Raimonds Podziņš, tālbraucēja kapteiņa vecākais palīgs Artūrs Lukjanovs, EUCOW fonda vadītājs – diplomēts jūrnieks Raivis Struncens. Projektu atbalsta VKKF, Latvijas meži, Vidzemes plānošanas reģions. No Raunas vidusskolas vislabāk veicās divām 9.klases skolniecēm Diānai Soboļevai un Alitai Daugulei. Visi uzvarētāji ziemas brīvdienās tika ielūgti uz pieņemšanu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

  Un tā Salacgrīviešu “Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”” 4. janvārī piestāja Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB), lai no “Gaismas pils” spices augstumiem Vidzemes skolēniem, kuri uzrādīja vislabākās zināšanas viktorīnā “Meklējiet “Jūras ābeci” bibliotēkās!” rādītu sniegputenī ietīto Vecrīgu, Likteņupi Daugavu un topošo Latvijas Universitātes zinātnes pilsētu. Šī vējputeņu starpstacija bija kā noslēgums 2018. gada projektiem un iezīmēja aizgājušā gada bibliokuģa gaitas. Ar mums “Gaismas pilī” kopā bija bibliokuģa patrons kinorežisors Jānis Streičs un mūsu lieldraugs viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots. J.Streičs mudināja nezaudēt interesi par jūru, jo tikai tā valsts, kuru apskalo jūra, var pasaulē gūt slavu un tās ļaudis – turību. G.A.Zeibots atgādināja Krišjāņa Valdemāra savulaik pausto domu, ka visi, kuri dzimuši 200 verstis no jūras, ir jūrnieki. Šādā pozitīvā gaisotnē tika baudīts LNB sarūpētais cienasts – kliņģeris un karsta augļu tēja, lai tālu ceļu mērojušie skolēni, skolotāji un bibliotekāri nesteidzoties varētu atcerēties tos izziņas mirkļus, ko viņiem aizvadītajā rudenī devusi “Jūras ābece”. Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese Podziņa – šī projekta autore – akcentēja grāmatas lomu ceļā uz jūru. Salacgrīvas vidusskolā, kur glabājas pietiekams skaits “Jūras ābeču” (citviet tās jau kļuvušas par bibliogrāfisku retumu!) bibliotēkas vadītāja Valentīna Kalniņa secinājusi, ka ar jūrlietu apgūšanu ir tāpat kā ar sarežģītu dejas rakstu – iesākumā grūti, bet, kad atrasta veiksmes atslēga, azarts ņem virsroku, un pat augstākā matemātika jūrlietu apguvē nedrīkst kļūt par nopietnu šķērsli. “Jūras ābeces” izzināšanu veicināja Valsts Kultūrkapitāla fonds, Vidzemes Plānošanas reģions, a/s “Latvijas Valsts meži” un Salacgrīvas novada dome, kas rosinājusi bibliokuģa radošo komandu griezties pie izdevējiem atkārtotai “Jūras ābeces” izdošanai. LNB kolektīva sarūpētais projekta noslēgums “Gaismas pilī” vēlreiz apliecināja, ka grāmatas ir tie visīstākie draugi ceļā uz jūru.

Gints Šīmanis Foto - R.Struncens / EUCOW FONDS

Rozes bibliotēkas vadītāja, Digna Soboļeva

Ievietots 8 Jan, 2019 | Informāciju sagatavoja Ilze Podniece