Eksperimentēt, pētīt un izzināt

Dabaszinības 4.klasei ir vienas no mīļākajām stundām. Par interesantākajām grāmatām ir kļuvušas enciklopēdijas, labprāt TV ekrānos skatāmies dokumentālos raidījumus par zinātni, sekojam līdzi tiešrēdēm no putnu ligzdām Latvijā un vērojam notikumus dabā, dārzā, puķupodā. Ejot kopīgās pastaigās skolēni ir kļuvuši vērīgāki un tagad jau paši skolotājai rāda pamanītās pārvērtības, interesantus apskates un izpētes vērtus objektus.

Šajā mācību gadā esam izpētījuši un izzinājuši tādas tēmas kā augi, augsne, pasaules dabas ainavas, zvaigznāji un planētas, plāni un kartes, mikroorganismi un šūnas. Skolēni zināšanas apgūst dažādos veidos-lasa mācību grāmatā, enciklopēdijās, veic eksperimentus, pētījumus, projektus, stāsta par to klasesbiedriem un jaunāko klašu skolēniem. 

Viens no apjomīgākajiem projektiem bija ceļojums apkārt zemeslodei, lai iepazītu dažādās pasaules dabas ainavas. Skolēni stundās strādāja ar izziņu materiāliem, kuri sniedza nepieciesamās zināšanas par dabas ainavām, bet mājās veidoja kādu no pašu izvēlētajām ainavām. Darbs pie ši projekta ilga veselu mēnesi un rezultāts patiesi pārsteidz gan mani, gan viņu pašus. Rīts, kad katrs uz skolu nesa savu izveidoto dabas ainavu, bija pozitīvu emociju piesātināts. Katrs varēja sajusties lepns un gandarīts par paveikto darbu. Dienas gaitā katram tika dota iespēja pastāstīt par savu dabas ainavu pēc iepriekš sagatavota plāna. Interesi par skolēnu veikumu izrādīja 1.un 3.klases skolotājas, kuras aicināja mūs ciemos, lai iepazīstinātu arī viņus ar pasaules dabas ainavām. 

Šis projekts skolēniem deva ne tikai zināšanas par dabas ainavām, bet arī mācīja uzstāties auditorijas priekšā, reproducēt savas zināšanas nestandarta situācijās, novērtēt savu un citu veikumu.

4.klases skolēniem patīk veikt dažādus eksperimentus un pētījumus dabā. Ar nepacietību tiek gaidītas nodarbības ārā vai pie mikraskopiem un lupām. Šajās nodarbībās skolēni mācās ieraudzīt, novērot, secināt, meklēt likumsakarības. Interesanta izvērtās nodarbība "Kas dzīvo augsnē?" Ar eksperimentu palīdzību noskaidrojām, ka augsnē ir gaiss un ūdens, ar lupām pētījām dzīvos organismus, iežus. Liels bija skolēnu pārsteigums, kad augsnē ieraudzījām nesaskaitāmi daudz mazu baltu tārpiņu klātbūtni augsnē. Tas bija ļoti pamācoši-kāpēc jāmazgā rokas pēc āra nodarbēm. Atklājām, ka ļoti efektīvi šajās nodarbībās var izmantot tehnoloģijas-mobilos telefonus, lejuplādējot aplikāciju "Lupa". Ar šo lupu ir iespēja attēlu palielināt vairāk reižu nekā ar mums pieejamo lupu skolā. Iegūto attēlu var arī nofotografēt un mājās parādīt vecākiem, lai paturpinātu skolā aizsākto pētījumu.

Pētot iežus skolēni attīstīja vērošanas prasmes, salīdzināšanas prasmes izmantojot iežu noteicēju. Nav viegli saskatīt līdzīgo un atšķirīgo iežos, tomēr to darot šīs prasmes ir iespējams attīstīt. 

Arī šī tēma par augsni un iežiem noslēgsies ar projekta prezentāciju 7.maijā, kad skolēni stāstīs par novērojumiem un secinājumiem audzējot paša sētu un audzētu augu mēneša garumā.

Lai vienmēr azarts eksperimentēt, pētīt un izzināt!

 

Ievietots 24 Apr, 2019 | Informāciju sagatavoja Ilze Podniece | Kompetenču pieeja