Kustība kā atslēga uz sadarbību - pamēģini!

Septembrī tika noslēgts partneru līgums ar biedrību LAUKKU un vairākiem citiem partneriem no Bulgārijas, Polijas un Grieķijas, lai kopā realizētu projektu “The key to connection”. Mūsu pašvaldības platforma projekta realizācijā ir Raunas novada bērnu un jauniešu centrs. Projekta vienotais virsuzdevums ir: kustība kā mācīšanās veids. Katru valsti projektā pārstāv gan dejas profesionāļi, gan jaunatnes lietu speciālisti. Novembra beigās, tika aizvadīta pirmā partneru tikšanās, kur Raunu pārstāvēja jauniešu centra vadītāja Justīne Buliņa, kopā ar pārējiem Latvijas partneriem, biedrības LAUKKU pārstāvi, šī projekta koordinatori Ilzi Zīriņu, horeogrāfi Agnesi Bordjukovu un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvi Ievu Grundšteini. Tikšanās norisinājās Bulgārijas pilsētā Pernik, kur četru dienu garumā norisinājās darba grupas sarunas, projekta plānošana gan internacionālās gan nacionālās komandās, tika iepazītas visas dalībvalstu organizācijas, norisinājās vairākas kustību nodarbības gan apmainoties ar pieredzēm, gan sadarbojoties ar vietējiem jauniešiem, gan radot jaunus kustību nodarbību piedāvājumus. Darba grupas tikšanās norisinājās Pernikas jauniešu kultūras centrā, kur bērni un jaunieši ikdienas apgūst Bulgāru tradicionālās kultūras dejas, dziesmas, utt. Tieši tajā nedēļā projekta dalībniekiem bija iespēja pabūt arī šī centra koncertā. Justīne Buliņa komentē: “Es biju citā kosmosā, bet ļoti iekļaujošā orbītā, tā bija man pirmā satikšanās ar kustību un deju ārpus tautiskajām dejām līdz 6.klasei. Pildot dažādus uzdevumus biju atvērta visam kas jādara, tos arī pildīju kā tikai uzdevumus, līdz brīdim, kad sāku saprast ko mans ķermenis dara, kā viņš jūtās, kas man patīk vai nepatīk, kā viņš kustās un ko var. Es katru dienu uzzināju kaut ko jaunu par sevi – es varēju paļauties uz citiem, atslābināties, varēju ļauties ķermeņa impulsiem – tas padarīja uzdevumus vēl interesantākus un jēgpilnākus. Es tiešām caur kustību kaut ko iemācījos: kā pieņemt sevi, pieņemt citus, būt atvērtai un klausīties citos, ļaut sevi vadīt un uzņemties atbildību arī par citiem.” Viena no projekta pamata būtībām ir starptautiska pieredzes apmaiņa, kas tikšanās laikā atrādījās pilnā plaukumā, gan tautu tradīciju atšķirībās, gan valstu kultūras attieksmēs pret pieskārieniem, skatieniem, kustībām, tieši šī pieredze ļāva visiem būt vienlīdzīgiem un mācīties par visu, kas katram svešs, un spēt pieņemt katra atšķirības. Šajā procesā radās vis konstruktīvākās sarunas un saturīgākās idejas, kā integrēt citu valstu kustību pieredzi savā valstī, kas sākumā ir šķietami nereāli. Justīne piebilst: “Sākumā pat prātā nevarēja ienākt, ka tas, kas man šķita jocīgi domājot tikai par sevi un savu pieredzi, savu nevaru, negribu, nepatīk, kādam var būt pat aizliegts ar likumu. Tieši šāda pieredze ļauj novērtēt pieskāriena, skatiena un kustības brīvību, kustības gan fiziski, gan idejiski – dažādu procesu virzība.”

Projekta darba grupas nākamā tikšanās ir aprīlī, kura norisināsies Latvijā, Raunā, bet līdz tam, katrai organizācijai ir jāuzsāk projekta aktivitāšu realizācija savā lokācijā un jāveic divas kustību aktivitātes attiecīgajā mērķauditorijā, lai vēlāk tās prezentētu un izmēģinātu visu valstu pārstāvji, pirmās nodarbības norisināsies Raunas aktu zālē, 21. janvārī laikā no plkst. 10.00 - 16.00. 

Manuprāt, mums ir ļoti spēcīga komanda Latvijā, ar plašu pieredzes loku abās jomās, ja mums izdosies realizēt projekta aktivitātes kā plānots, tad tā dalībniekiem būs ne tikai lieliska pieredze un jauna sevis atklāšana, bet tā iespējams pat var rasties jauni metodiski paņēmieni, kurus integrēt dažādu līmeņu un jomu mācīšanās procesos.”: tā par projekta iespējām dalās Justīne.

Eiropas komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai neapstiprina saturu, kas atspoguļo tikai autoru viedokli un komisiju nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu.

Projekts “the Key to Connection” tiek īstenots programmas “Erasmus+:Jaunatne darbībā” ietvaros – pamatdarbība Nr.2, stratēģiskā partnerība pieredzes apmaiņai.

Ievietots 13 Jan, 2020 | Informāciju sagatavoja Justīne Buliņa