Mana karjera valsts pārvaldē

2020.gada 8.janvārī Raunas vidusskolas 9.klašu ( arī Raunas vidusskolas Drustu struktūrvienības skolas 9.kl.)  un 11.klases jaunieši, piedaloties valsts pārvaldes ekspertes, pasniedzējas Edītes Kalniņas vadītajā nodarbībā “Mana karjera valsts pārvaldē”, guva priekšstatu par to, kāds ir darbs valsts pārvaldē, uzzināja, kādas ir valsts pārvaldē strādājošo  amatu grupas, kādi ir amati un darbinieku veicamie uzdevumi. Aplūkojot fotoattēlus, mēģināja noteikt tajos redzamo cilvēku piederību kādai valsts pārvaldes iestādei un pamatoja savu izvēli. Jauniešus interesēja, kāds ir valsts pārvaldē strādājošo atalgojums un kādas ir izaugsmes perspektīvas. Izglītojošs bija pasniedzējas stāstītais par pārvaldi Eiropā un pasaulē, kā arī ieskats nākotnes valsts pārvaldē.

Nodarbības vadītāja iedrošināja jauniešus un mudināja skolā pilnveidot šobrīd un nākotnes darba tirgū pieprasītās kompetences: iterāciju, datu kompetenci, orientāciju uz lietotāju, zinātkāri, stāstu stāstīšanu, izaicinājumu meklēšanu.

Pasākuma otrajā daļā jaunieši piedalījās viktorīnā, tādējādi atkārtojot pasākumā dzirdēto, atsaucoties uz savu pieredzi, ieklausoties skolasbiedru un pasniedzējas skaidrojumos.

Nodarbība “Mana karjera valsts pārvaldē” notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Pedagoģe, karjeras konsultante Inta Paipala

Ievietots 10 Jan, 2020 | Informāciju sagatavoja Justīne Buliņa | Karjeras izglītība