Mēs esam Raunas vidusskola!

"Kas es esmu? ", šis jautājums ieskanas ikkatrā, bet te ir skaidra atbilde, kas esam mēs!

Mēs esam Raunas vidusskola, kura dod stabilus izglītības pamatus un strādā pie iekļaujošas un atbilstošas vides skolā! Mēs esam vieta, kur mācīties, augt un attīstīties!

 

Iesnieguma iesniegšana stājoties pimrajā klasē, iespējams uzrakstīt Raunas vidusskolā pie lietvedes Diānas, no 10. jūnija, līdz 30. jūnijam un no 1.augusta līdz 17.augustam. 

 

 

Ievietots 19 May, 2020 | Informāciju sagatavoja Justīne Buliņa