Mūsu jaunieši - drosmīgi dzīvot, rūpēties un pateikt “nē”!

No 19.-21. augustam, Tukuma novadā norisinājās MOT treneru apmācības un noslēgumā MOT Latvija pasaule kļuvusi vēl bagātāka par vairāk kā 30 jauniem MOT piederīgajiem – MOT treneriem, koordinatoriem un skolu direktoriem. “Spilgti, apdāvināti un, protams, mūsdienīgi, radoši un patiesi.” Tā jaunos trenerus raksturo MOT Latvija valdes locekle Ilze Paidere-Staķe, piebilstot: “Lai izdodas mums kopīgi veidot stiprus jauniešus, kuri iekļauj ikvienu!”

Ar jauno mācību semestri arī Raunas vidusskolā sākusies MOT programmas īstenošana un kopā ar jauno treneri Justīni Buliņu jau aizvadīta pirmā nodarbība ar 7.klasi.

MOT ir programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei. Tās mērķis ir veidot stipru jaunatni, lai novērstu bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, sociālo atstumtību un no tās izrietošās garīgās veselības problēmas. MOT misija ir veidot atvērtāku, pretimnākošāku un drošāku sabiedrību.

MOT programmas filozofijas pamatā ir 3 universālas cilvēciskās vērtības:

Drosme dzīvot – atļauties sapņot lielus sapņus, būt aizrautīgam, uzdrīkstēties pieņemt izaicinājumus, dzīvot savu dzīvi mērķtiecīgi, atbildīgi un ar prieku;

Drosme rūpēties –  ievērot līdzcilvēkus, palīdzēt tiem, kas jūtas vientuļi vai atstumti, nenosodīt, bet interesēties, izprast un akceptēt dažādus apkārtējo cilvēku dzīves aspektus, respektēt;

 Drosme pateikt “nē” – atteikties no tām izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu “jā” kaut kam lielākam un svarīgākam.

MOT programmu veido 12 standartizētu nodarbību cikls 12 – 16 gadus veciem jauniešiem jeb 7.- 9.klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā. Katra nodarbība ilgst aptuveni 2,5 h un ir iekļauta mācību stundu laikā. Programmu pasniedz īpaši izraudzīti un apmācīti MOT treneri. Viņu vidū ir gan skolotāji, gan brīvprātīgie citu profesiju pārstāvji. MOT trenerus raksturo 4 īpašības: viņi ir dedzīgi, radoši, mūsdienīgi un sirsnīgi.

Pētījumi rāda, ka MOT programmas absolventi prot vieglāk veidot savu dzīvi, jūtas drošāki un pašpārliecinātāki, un viņi ir ieinteresēti rūpēties par apkārtējiem. Jauniešos ir atmodināta dabiska nepieciešamība saskatīt cilvēkos labo, izcelt un vairot to.

MOT ir globāla organizācija, kas dibināta Norvēģijā pirms vairāk kā 20 gadiem. Tulkojumā no norvēģu valodas “mot” nozīmē “drosme”. Šobrīd MOT programmu apgūst vairāki simti tūkstoši jauniešu Norvēģijā, Dānijā, Dienvidāfrikā, Taizemē un Latvijā. 

Ievietots 24 Sep, 2019 | Informāciju sagatavoja Justīne Buliņa