Par pusdienu atbalsta nodrošināšanu 1. – 12. klašu skolēniem ārkārtējās situācijas laikā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” , likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 27. punktu, 1. aprīļa Raunas novada domes ārkārtas sēdē novada deputāti nolēma uz ārkārtējās situācijas laiku (no izsludināšanas līdz pārtraukšanai) mācību gada ietvaros (līdz 31. maijam):

- nodrošināt Raunas novadā deklarēto 1. – 12. klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm (t.sk. audžuģimenēm) pārtikas pakas EUR 20 mēnesī vērtībā ēdināšanas nodrošināšanai.

Bērnu vecākiem, kas vēlēsies saņemt pārtikas pakas, jāpiesakās Raunas novada Sociālajā dienestā līdz iepriekšējā mēneša 30. datumam, par aprīli – līdz 7. aprīlim.

Pieteikties Sociālajā dienestā TIKAI attālināti:
- zvanot: 64177620, 26361803
- rakstot: socrauna@rauna.lv

Ievietots 2 Apr, 2020 | Informāciju sagatavoja Justīne Buliņa