Par Raunas vidusskolas reorganizāciju: direktore EVIJA PUMPURIŅA

Šī ir mana pirmā sleja skolas direktores amatā. Es vēlos, lai sleja turpmāk kalpo kā aicinājums piedalīties skolas darbā ikvienam, kurš sirdī jūtas piederīgs skolai Raunā un Drustos. Piedalīšanās var būt tik dažāda - piedalīties nozīmē apmeklēt skolas pasākumus, ieteikt skolu citiem, pavadīt skolēnus ekskursijā, neizplatīt baumas par skolu, atbalstīt un izrādīt pateicību skolotājam un, protams, sekot līdzi tam, kas notiek skolā. Neviens uzskaitījums nebūs galīgs, bet vērtīgs ir ikviena skolas cilvēka - skolēna, vecāka, pedagoga, tehniskā darbinieka, absolventa un skolas drauga - pienesums. 

Jūlija slejā vēlos informēt visus skolai piederīgos par šīs vasaras aktualitātēm Raunas vidusskolā. Kamēr skolēni un pedagogi bauda pelnītu atpūtu, skolā turpinās rosīgs darbs: mūsu lieliskā lietvede Diāna ir sagatavojusi iesniegšanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā dokumentāciju Raunas vidusskolas reorganizācijai par Raunas pamatskolu. Vārds “reorganizācija” kādam var izsaukt negatīvas asociācijas, taču pēc būtības ”reorganizācija” nozīmē formālu apstiprinājumu tam, kas praksē jau sen kā ir noticis. Dažādos izglītības plānošanas dokumentos jau vairākus gadus tiek uzsvērta demogrāfisko tendenču ietekme uz izglītību Latvijā, paredzot ievērojamu skolēnu skaita samazinājumu vidējā izglītībā. Raunas vidusskola šajā ziņā ne ar ko neatšķiras no daudzām citām Latvijas vidusskolām, kas pēdējos gados ir pārtapušas par pamatskolām demogrāfiskās attīstības dēļ. Svarīgi apzināties, ka “reorganizācija” nav negatīvs skolas darbības vērtējums: Raunas vidusskola piedāvā kvalitatīvu izglītību vidējās izglītības posmā. Par to liecina dažādi rādītāji, piemēram, vidusskolas skolēnu uzticība skolai pēdējo trīs gadu periodā, uzsākot 10. klasē mācīties Raunas vidusskolā un turpinot izglītības gaitas skolā līdz tās absolvēšanai šogad. Savukārt, salīdzinošu rādītāju visas Latvijas mērogā piedāvā centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti: divos eksāmenos - latviešu valodā un angļu valodā - Raunas vidusskolas 12. klases absolventu sasniegumi šogad ievērojami (par 10-12%!) pārsniedza vidējo līmeni valstī.  Savukārt, CE matemātikā skolēnu sasniegumi sakrita ar vidējo līmeni valstī. Un tas neraugoties uz to, ka veselu gadu šie skolēni pavadīja, mācoties attālināti.

No 1. septembra mēs skolai piederīgie savas gaitas turpināsim Raunas pamatskolā. Ja demogrāfiskās tendences valstī nav mūsu ietekmē, tad kvalitatīvas izglītības nodrošināšana un prasīšana ir mūsu kā skolotāju, vecāku un skolēnu atbildība. Esmu pateicīga ikvienai ģimenei, kas ir izrādījusi uzticību skolai Raunā un Drustos, sūtot savus bērnus šeit! Skola var pastāvēt tikai tur, kur šī uzticība ir! Tāpēc, ja lasi šo sleju un zini kādu ģimeni Drustos vai Raunā, kura vēl domā, kurā izglītības iestādē pieteikt savu bērnu, kuru pirmsskolu izvēlēties vai varbūt zini kādu ģimeni, kas izvēlējusies sūtīt savu bērnu citā izglītības iestādē, lūdzu, iesaki šai ģimenei sazināties ar mani! Es vēlos saprast ikvienas ģimenes izvēli, pārdomas un vajadzības! 

 

Veidosim Raunas pamatskolu kopā!

 

Evija Pumpuriņa 

Raunas pamatskolas direktore

Nodibinājuma “Iespējamā misija” mācību programmas absolvente

Vēstures skolotāja 

m.t. 26829788

 

evija.pumpurina@gmail.com

 

 

[1] Skat. piemēram Raunas novada izglītības stratēģiju 2016.-2020. gadam https://rauna.lv/wp-content/uploads/2019/09/2016_03_30_Raunas_nov_izgl_strat-1.pdf

Ievietots 16 Jul, 2021 | Informāciju sagatavoja Justīne Buliņa