Raunas vidusskolas virzība 2019. gadā

Ir noslēdzies 2018./2019. mācību gada pirmais semestris. Tas ir bijis ar notikumiem pārpildīts laiks. Daži pagājušā semestra akcenti.

Pirmkārt, Raunas vidusskolas jauniešu vidējais sasniegumu rādītājs ir audzis. Skolā trešdaļa skolēnu mācās labi un izcili. Daudzi ir tuvu šim līmenim. Kopumā tas ir labs rādītājs, kas rāda, ka parasta lauku vidusskola var sasniegt salīdzinoši ar iepriekšējo gadu vēl labākus rādītājus. Otrkārt, ir milzīgs prieks par jauniešiem, kas dejo, dzied un spēlē instrumentus. To ir patiesi daudz un jānovēl viņiem veiksmes turpmāk sava talanta attīstībā. Treškārt, Raunas vidusskolas 10. klasē uzņemtie jaunieši kopumā ir uzrādījuši augstus sasniegumus un ir skolotāju novērtēti. Ceturtkārt, ir gandrīz sakārtota Raunas vidusskolas iekšējā vide, telpu funkcionalitāte un joprojām tiek strādāts pie iekšējās pārraudzības sistēmas skolas inventārā, lai arī šī joma būtu pārredzama un sakārtota. Piektkārt, Raunas vidusskolas darbs ir ticis novērtēts arī reģionāli. Skolā viesojās gan direktori no tuvākās apkārtnes, gan skolu vadības pārstāvji no Skandināvijas valstīm. Sarunās ciemiņi izteica atzinību par skolas darbu. Tāpat Raunas vidusskolas skolotāji decembrī notikušajā forumā “Meklējam darītājus” vadīja divas meistarklases. Manuprāt tas, kas skola dalās ar labās prakses piemēriem, ir ļoti labs skolas sniegums. Protams, ir notikusi virkne pasākumu, taču par tiem variet lasīt aktualitāšu sadaļā.

Laiks plānot nākamās lietas. Šajā semestrī skolas komandai pievienosies mentors- cilvēks, kas rūpēsies par skolotāju profesionālo izaugsmi. Tas nozīmē, ka blakus tam, ka skolotājiem reizi semestrī bija un būs iespēja mācīties, tagad regulāri tiks vērotas mācību stundas, lai sniegtu profesionālu atbalstu skolotāju darbā. Stundu vērojumi tiks izmantoti, lai ļoti konkrēti saprastu to, kāds atbalsts uz priekšu nepieciešams skolotājiem viņu darbā un kas ir tie labās prakses piemēri, kurus ar skolotāju atļauju mēs varam nest ārpus skolas. Vēl viena būtiska lieta ir karjeras izglītība, kas ir viena no skolas prioritātēm. Līdz ar to būtisku laiku veltam šai jomai. Skolā notiks vairāki karjeras pasākumi, kuros bērniem un jauniešiem būs iespēja iepazīt dažādas profesijas “līdz vīlei”. Un šogad skolā uzsāksim mazu iniciatīvu, kas ir nodēvēta par “Līderis skolā”. Par šo rūpes uzņemšos es sadarbībā ar Raunas vidusskolas pašpārvaldi un Raunas Jauniešu centru. Šī iniciatīva paredz aptuveni vienreiz mēnesī uz skolu aicināt kādu cilvēku, kas savā izaugsmē un profesionālajā darbībā ir dēvējams par līderi. Pirmā tikšanās būs februārī un uz to aicinātas Raunas vidusskolas divas absolventes.  Un vēl virkne mazāku mērķu, kurus šeit neuzskaitīšu.

 

Lai mums visiem izdodas sasniegt augstas virsotnes!

Ievietots 16 Jan, 2019 | Informāciju sagatavoja Edgars Plētiens