VAKANCES

Skolotāju vakances uz nākošo gadu 

 

DRUSTU SKOLA

Matemātikas skolotājs 1.-4.kl. un 7.-9.kl. kopā - 29 kontaktsundas  

Fizikas skolotājs 8.-9.kl.- 4 kontaktstundas

Inženierzinības skolotājs 7.kl.- 1kontaktstunda

Angļu valodas skolotājs 5.-9.kl.- 15 kontaktstundas (Maksimālais stundu skaits, jo iespējams darbs apvienotajās klasēs)

Krievu valodas skolotājs 4.-9.kl.- 11 kontaktstundas (Maksimālais stundu skaits, jo iespējams darbs apvienotajās klasēs). 

 

RAUNAS SKOLA

Informātikas skolotājs 4.-8.kl.- 7 kontaktstundas

Ģeogrāfijas skolotājs 7.-9.kl. - 6 kontaktstundas

Krievu valodas skolotājs 4.-9.kl. - 11kontaktstundas

 

Kontakti

Direktore

e-pasts: evija.pumpurina@gmail.com 

tālrunis: 26829788 

Direktora vietnieks izglītības jomā

e-pasts: ilutajermacane@inbox.lv 

 

tālrunis: 29208731

 

Pilnas slodzes piedāvājums Vidzemē

Ievietots 9 Jun, 2021 | Informāciju sagatavoja Justīne Buliņa