Viedierīces kā jēgpilns palīglīdzeklis

Pavisam drīz – no šā gada 1.septembra, sāksies jaunā mācību satura ieviešana skolās. Jaunajā izglītības standartā nozīmīga vieta ierādīta digitālajām prasmēm. IT ierīces un rīki jau pašreiz un turpmāk vēl vairāk tiks lietoti informācijas meklēšanai, apkopošanai, prezentēšanai, jaunu zināšanu un produktu radīšanai.

12.martā Drustu skolas 6.-9.klašu skolēniem sociālo zinību stundas notika Drustu bibliotēkā. Skolēni mācījās jēgpilni izmantot viedierīces. Bibliotekāre Aija Ciguze mācīja, kā telefons var būt par darbarīku mācību procesā. Jaunieši uzzināja, kā atrast nepieciešamo un interesējošo grāmatu bibliotēku elektroniskajā katalogā, kā to pasūtīt. Visi saņēma paroles, kuras turpmāk varēs lietot. Varēsim un mācēsim lietot arī uzziņu un tulkošanas sistēmu Letonika. Aija bija sagatavojusi uzdevumus, lai labāk varētu apgūt jauno. Liels paldies viņai par atsaucību un pacietību!

Skolotāja Inga Zariņa

Ievietots 15 Mar, 2020 | Informāciju sagatavoja Justīne Buliņa