Amats Vārds Nummurs
Direktors Edgars Plētiens 26231692
Direktora vietnieks izglītības jomā Iluta JERMACĀNE 64177384, 29208731
Direktora vietnieks ārpusklases darbā Ilze PODNIECE 28353440
Direktora vietnieks pirmsskolas izglītības iestādē Aiga Matjušenoka 22472832
Pirmskolas metodiķe Ritma TEMNOVA 64177187
Kanceleja /FAX/ 64177384
Pirmsskola 64177187
Skolas ēdnīca 64177277