Amats Vārds Nummurs
Direktors Edgars Plētiens 64177012, 26231692
Direktora vietnieks izglītības jomā Iluta JERMACĀNE 64177384, 29208731
Direktora vietnieks ārpusklases darbā Ilze PODNIECE 28353440
Pirmskolas metodiķe Ritma TEMNOVA 64177187
Kanceleja /FAX/ 64177384
Pirmsskola 64177187
1.klase 64177184
Skolas ēdnīca 64177277

Made with by JD