Kods Izglītības programmas veids
01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
21011111 Pamatizglītības programma
21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
21015911 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma