Mūsdienās skolēni dzīvo un mācās pasaulē, kurā strauji pieaudzis informācijas daudzums.
Ir izmainījušās tās zināšanas un prasmes, kas būs nepieciešamas turpmākajā dzīvē.
Skolas bibliotēkas mērķis - papildināt un pilnveidot izglītības darba saturu skolā. Veicināt dažādos veidos pasniegtas informācijas pieejamību skolēniem, skolotājiem, studentiem, skolas darbiniekiem un citiem interesentiem.

Bibliotēka piedāvā:

  • Mācību grāmatas
  • Daiļliteratūru
  • Uzziņu literatūru
  • Nozaru literatūru
  • Periodiskos izdevumus

Bibliotēkā notiek pasākumi, dažādas izstādes, karjeras izglītības darbs.
Mācību stundas ar TV, video, DVD, audio tehnikas, datoru un interneta pieejamību.
Iespējams izmantot kopētāju, printeri, elektroniskās datu bāzes.

Made with by JD