TĒMAS:

Esi vesels! 05.02. – 09.02.
Nāc, un būsim draugi mēs! 12.02. – 16.02.
Profesijas. 19.02. -23.02.
Transports un drošība uz ceļa. 26.02. – 02.03.

PASĀKUMI:

Meteņdiena ( visām grupām) 09.02.
Draudzības diena ( visām grupām) 14.02.
Dzejas rīts „Skani, mana valodiņa!” ( visām grupām) 21.02.
Drošības diena – tikšanās ar runci Rūdi un policijas darbiniekiem 27.02.