Pateicības diena

Mācību gads strauji rit uz beigām un klāt arī Pateicība diena. Diena, kurā topošie pirmklasnieki saka vēl pēdējo “paldies” bērnudārza kolektīvam, kā arī ikkatra grupiņa sniedz pēdējos vēlējumus, skolas gaitas uzsākot.

Arī šogad Pūcīšu grupas topošie pirmklasnieki un viņu vecāki iepriecināja visu bērnudārza kolektīvu ar puķu stādiņiem. Liels bija bērnu prieks par katras grupiņas sagādāto priekšnesumu un dāvaniņām tieši viņiem - mūsu astoņiem topošajiem pirmās klases skolēniem.

Paldies par šīs dienas jaukajām emocijām ikkatram, kas iesaistījās!

Lai Jums veicās skolas gaitas uzsākot!

Pūcīšu skolotājas – Laura, Anita

Auklīte - Ilze

Ievietots 30 May, 2019 | Informāciju sagatavoja Aiga Matjušenoka | Pūcītes