Vizu, vizu, Metenīt..

Ievietots 6 Apr, 2018 | Informāciju sagatavoja Jānis Daugaviņš

Meteņdienas rītā bērni savās grupiņās iepazina latviskās tradīcijas - gan tautasdziesmas, gan ticējumus, gan rotaļas.”Pūcītes” uzzināja, kā aug un tiek pārstrādāti lini. Katrs bērns izgrieza no papīra...

Lasīt rakstu

Draudzības nedēļa

Ievietots 6 Apr, 2018 | Informāciju sagatavoja Jānis Daugaviņš

Draudzības nedēļā bērni viens otram biežāk teica labus vārdus, bija laipni viens pret otru. ”Mārītes” klāja draudzības galdu. ”Saulēniņi “ iepazina Nedraudzīgo biti, izkrāsoja dāvaniņu draugam. “Zīļuk...

Lasīt rakstu

Apkārtējā vide – mācību materiāls!

Ievietots 6 Mar, 2018 | Informāciju sagatavoja Jānis Daugaviņš

Gatavojoties rotaļnodarbībām, mēs ikdienu gatavojam, veidojam un izmantojam dažādus papildmateriālus kā uzskates līdzekļus. Ar dažādu attēlu, didaktisko spēļu, rotaļlietu palīdzību, rosinām bērnus līd...

Lasīt rakstu

Dabas diena jaunākajā grupā “Saulēniņi”

Ievietots 6 Mar, 2018 | Informāciju sagatavoja Jānis Daugaviņš

Aizvien turpinām priecāties par jauko, sniegoto ziemu, tāpēc arī vairākas nodarbības, pasākumi un kustību aktivitātes tiek plānotas ārā svaigā gaisā. Viens no šādiem pasākumiem ir dabas diena, kad dod...

Lasīt rakstu

“Pūcīšu” grupā norisa karjeras nedēļas pasākumi

Ievietots 6 Mar, 2018 | Informāciju sagatavoja Jānis Daugaviņš

Vispirms grupa devās izzinošā ekskursijā uz “Latvijas Ķiploka” ražotni, kur iepazinās ar ķiploku produkcijas tapšanas ceļu “no tīruma līdz veikala plauktam”, kā arī nogaršoja daļu produkcijas. Nedēļas...

Lasīt rakstu