Apkārtējā vide – mācību materiāls!

Ievietots 6 Mar, 2018 | Informāciju sagatavoja Jānis Daugaviņš

Gatavojoties rotaļnodarbībām, mēs ikdienu gatavojam, veidojam un izmantojam dažādus papildmateriālus kā uzskates līdzekļus. Ar dažādu attēlu, didaktisko spēļu, rotaļlietu palīdzību, rosinām bērnus līd...

Lasīt rakstu

Dabas diena jaunākajā grupā “Saulēniņi”

Ievietots 6 Mar, 2018 | Informāciju sagatavoja Jānis Daugaviņš

Aizvien turpinām priecāties par jauko, sniegoto ziemu, tāpēc arī vairākas nodarbības, pasākumi un kustību aktivitātes tiek plānotas ārā svaigā gaisā. Viens no šādiem pasākumiem ir dabas diena, kad dod...

Lasīt rakstu

“Pūcīšu” grupā norisa karjeras nedēļas pasākumi

Ievietots 6 Mar, 2018 | Informāciju sagatavoja Jānis Daugaviņš

Vispirms grupa devās izzinošā ekskursijā uz “Latvijas Ķiploka” ražotni, kur iepazinās ar ķiploku produkcijas tapšanas ceļu “no tīruma līdz veikala plauktam”, kā arī nogaršoja daļu produkcijas. Nedēļas...

Lasīt rakstu

Smilšu lampas pirmsskolā

Ievietots 22 Feb, 2018 | Informāciju sagatavoja Jānis Daugaviņš

Katru gadu pirmsskolas izglītības iestādei tiek piešķirti līdzekļi dažādu attīstošo mācību materiālu un rotaļlietu iegādei. Lai mācību process pirmsskolā kļūtu vēl interesantāks, iegādājāmies divas sm...

Lasīt rakstu

Mazās "Mārītes"

Ievietots 22 Feb, 2018 | Informāciju sagatavoja Jānis Daugaviņš

Šajā mācību gadā grupiņā „Mārītes” savas bērnudārza gaitas uzsākuši kupls pulciņš bērniņu, bet otrajā pusgadā šis skaits papildinājās vēl ar dažiem bērniņiem. P...

Lasīt rakstu