Amats Vārds Nummurs
Direktors Edgars Plētiens 64177012, 26231692
Direktora vietnieks izglītības jomā Iluta JERMACĀNE, 29208731 64177384
Direktora vietnieks ārpusklases darbā Ilze PODNIECE 28353440
Pirmskolas metodiķe Ritma TEMNOVA 64177187
Pirmsskola 64177187
Kanceleja /FAX/ 64177384
1.klase 64177184
Skolas ēdnīca 64177277