Mācību gada pirmais mēnesis 2017

Ir aizritējis mācību gada pirmais mēnesis. Paši mazākie audzēkņi ir adaptējušies bērnudārzā, jo, atvadoties no vecākiem, asariņa nobirst arvien retāk. Mazuļi ir sapratuši, ka diena bērnudārzā aizritēs ātri un interesanti un ka pēcpusdienā būs klāt māmiņa vai tētis, lai kopā dotos mājās.

Lielākie bērni sākuši cītīgi gatavoties skolai – mācās saklausīt skaņas vārdos, rakstīt burtu elementus, burtus, lasīt pirmās zilbes, kā arī apgūt ciparu pasauli.

Šajā mācību gadā pirmsskolas iestādē ir izvirzītas šādas prioritātes:

  •  - veicināt veselīgu dzīvesveidu, īstenojot bērnu veselību nostiprinošas aktivitātes un pasākumus;
  •  - attīstīt bērnu tikumiskās izpratnes un rīcības prasmes, mācoties atbildīgi rīkoties ikdienas situācijās ( cienīt vienam otru, mācīties būt pieklājīgam);
  •  - stiprināt piederību savam novadam, dzimtajai vietai, gatavoties Latvijas simtgadei.

Lai īstenotu šīs prioritātes, septembrī vingrojām Olimpiskajā dienā, aktīvi sportojām Eiropas sporta nedēļā. Ikdienā devāmies pastaigās svaigā gaisā.

Gatavojoties Latvijas simtgadei, veidojām skaistu izstādi “Latvju raksti rudens noskaņās”. No dabas materiāliem katra grupa izlika vienu latvju zīmi.

Liels paldies bērnu vecākiem par sagādātajiem dabas materiāliem un kopīgu darbošanos zīmju izveidē! Paldies bērniem, skolotājām un skolotāju palīgiem par paveikto!

Lai radoša darbošanās arī turpmāk!

Pirmsskolas metodiķe Ritma Temnova

Ievietots 9 Oct, 2017 | Informāciju sagatavoja Jānis Daugaviņš