Tikšanās ar Priekuļu tehnikuma pārstāvi

Ar lidmašīnas locīšanu, savas nākotnes profesijas ierakstīšanu uz tās spārna un pagatavotā „lidaparāta” lidojumu 28.aprīlī sākās saruna ar Priekuļu tehnikuma direktora vietnieku attīstības jomā Aleksandru Ļubinski. Aplūkojot dažādus attēlus, iesaistoties diskusijā, 8. un 9. klases skolēni izdarīja secinājumus, ka pirmais iespaids par profesiju ne vienmēr ir pareizs. Atraktīvais lektors skolēnus aicināja pārdomāt, ko dara viņu vecāki, vai vecāku nodarbošanās patīk, izvērtēt savus hobijus, savas aizraušanās. Pastāstīja par iespējām pēc 9.klases beigšanas izglītību turpināt vidusskolā un profesionālajās mācību iestādēs.

Jaunieši uzzināja, ka lauku īpašuma apsaimniekotājs, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, spēkratu mehāniķis, automehāniķis, datorsistēmu tehniķis ir populārākās profesijas, ko var apgūt Priekuļu tehnikumā. Šobrīd aktuāla ir ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesija, savukārt septembrī pirmo reizi mācības uzsāks programmēšanas tehniķi.

Lektors skolēniem vairākkārt atgādināja, ka tikai viņi paši var izlemt, ar kādu profesiju saistīt savu nākotni.

Karjeras skolotāja Inta Paipala

Ievietots 2 May, 2017 | Informāciju sagatavoja Jānis Daugaviņš