Amats Vārds
Padomes priekšsēdētāja Iluta Blodziņa
Izglītojamo padomes pārstāvji Gints Broks, Diāna Ezergaile
Raunas novada domes pārstāvis Linda Zūdiņa-Sivko
Pedagogi
Iluta Jermacāne
Ritma Temnova
Vecāki:
1.klase Zane Krēsliņa- Plētiena
2.klase Alise Brūvere
3.klase Sigita Brikmane
4.klase Normunds Ģipslis
5.klase Sigita Brikmane
6.klase Iluta Blodziņa
7.klase Raivis Glaudiņš
8.klase Digna Soboļeva
9.klase Iluta Blodziņa
10. - 12.klase Valentīna Ošmucniece