Raunas vidusskolas padome

Amats Vārds
Padomes priekšsēdētāja Iluta Blodziņa
Izglītojamo padomes pārstāvis Diāna Ezergaile
Raunas novada domes pārstāvis Linda Zūdiņa-Sivko
Pedagogi
Ritma Temnova
Ruta Slaidiņa
Vecāki:
1.klase Brūvere Alise
2.klase Brikmane Sigita
3.klase Ģipslis Normunds
4.klase Kalniņa Eva
5.klase Kutila Iveta
6.klase Glaudiņš Raivis
7.klase Soboļeva Digna
8.klase Tomase Kristīne
9.klase Sudāre Ineta
10. - 12.klase Valentīna Ošmucniece

Made with by JD