Raunas vidusskolas izglītojamo padome

Amats Vārds Klase
Prezidents Diāna Ezergaile 10.klase
Prezidenta vietnieks Enija Anna Jaunslaviete 10.klase
Atbildīgais par mācību procesa jautājumiem Linda Podniece 9.klase
Atbildīgais par sporta jautājumiem Kristers Plētiens 11.klase
Atbildīgais par kultūras jautājumiem Kristaps Kažuro 8.klase
Atbildīgais par izglītojamo tiesību un pienākumu jautājumiem Gints Broks 8.klase
Protokolists Roberts Kokins 8.klase

Made with by JD