Amats Vārds Klase
Prezidents Gints Broks 9.klase
Prezidenta vietnieks Diāna Ezergaile 11.klase
Atbildīgais par mācību procesa jautājumiem Kristiāna Ošmucniece 12.klase
Atbildīgais par sporta jautājumiem Agris Blodziņš 9.klase
Atbildīgais par kultūras jautājumiem Kristaps Kažuro 9.klase
Atbildīgais skolēnu tiesību un pienākumu jautājumos Roberts Kokins 9.klase
Protokolists Kārlis Jurgens 9.klase