RAUNAS VIDUSSKOLAS 1.-12.KL. SKOLĒNU MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU UN NODARBĪBU LAIKI 2020./2021.mg (mainīts ar 12. janvāri)

 

*Aktuālākās stundu izmaiņas redzamas e-klasē. 

Jauni stundu laiki no 18. janvāra !!!