# Vārds Pasniedz
1. Ābola Līga ģeogrāfija 7.-12.kl.
2. Ābrama Dace mūzika 11.kl.; interešu izglītība
3. Abrāmovs Andris sports 1.-12.kl.
4. Abrāmova Daiga 4.kl.: latviešu valoda, literatūra, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, mājturība; pagarinātā grupa
5. Sarkane-Plijeva Dace bioloģija 7.-12.kl., ķīmija 8.-12.kl.
6. Bāze Irēna krievu valoda 5.-12.kl.
7. Bērziņa Sarma mūzika 1.-9.kl., interešu izglītība
8. Buča Nellija matemātika 5.- 6.kl. ; 8.-9.kl.
9. Cūberga Baiba 2.kl.: latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības,ētika, mājturība, dabaszinības 5.- 6.kl.; pagarinātā grupa
10. Dombrovska Jeļena vizuālā māksla 5.-9.kl., informātika 5.-7.kl., interešu izglītība
11. Fiņko Undīne logopēds
12. Gaidele Edīte vizuālā māksla 2.-4.kl., pagarinātā grupa
13. Jermacāne Iluta matemātika 7.kl. ,11.-12.kl.
14. Kārkliņa Aira vēsture 6.-9.kl., sociālās zinības 5.-9.kl.
15. Kručāne Silvija 1.kl. latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, ētika, mājturība, vizuālā māksla; pagarinātā grupa
16. Kurpniece Gundega angļu valoda 1. - 12.kl.
17. Kokins Jurijs valsts aizsardzības mācība 12.kl., jaunsardze
18. Podniece Ilze 3.kl. latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, ētika, mājturība, dabaszinības; pagarinātā grupa
19. Paipala Inta latviešu valoda 5.- 6.kl.,11.-12.kl.
20. Plētiena Olga latviešu valoda 7.-9.kl.
21. Plētiens Edgars vēsture 11.-12.kl.
22. Temnova Ritma interešu izglītība
23. Tūters Auseklis mājturība 5.-9.kl., interešu izglītība
24. Zēmele Brigita mājturība 5.-9.kl., fizika 8.-12.kl., interešu izglītība