timetable
Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8:10 – 8:50 Sports Angļu valoda Mūzika Mūzika Latviešu valoda
9:00 – 9:40 Matemātika Matemātika Sports Latviešu valoda Dabaszinības
9:50 – 10:30 Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Vizuālā māksla
10:40 – 11.20 Mājturība Sociālās zinības Matemātika Matemātika Klases stunda
11:50 – 12:30 Ētika Vizuālā māksla F – Deju kolektīvs Dabaszinības --
12:40 – 13:20 F – Deju kolektīvs F – Koris -- F – Koris --
13:30 – 14:10 -- -- -- -- --
14:20 – 15:00 -- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

F - fakultatīvi
m - meitenes
z - zēni

Apstiprināts ar Raunas vidusskolas direktores 2017.gada janvāra rīkojumu.