timetable
Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8:10 – 8:50 Latviešu valoda Latviešu valoda Matemātika Matemātika Latviešu valoda
9:00 – 9:40 Matemātika Matemātika Mūzika Latviešu valoda Matemātika
9:50 – 10:30 Ētika Dabaszinības Latviešu valoda Vizuālā māksla Mūzika
10:40 – 11.20 Angļu valoda Sports Latviešu valoda Dabaszinības Mājturība
11:50 – 12:30 Sports Vizuālā māksla F – Deju kolektīvs Sociālās zinības Klases stunda
12:40 – 13:20 F – Deju kolektīvs F – Koris -- F – Koris --
13:30 – 14:10 -- -- -- -- --
14:20 – 15:00 -- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

F - fakultatīvi
m - meitenes
z - zēni

Apstiprināts ar Raunas vidusskolas direktores 2017.gada janvāra rīkojumu.