timetable
Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8:10 – 8:50 Matemātika Matemātika Matemātika Angļu valoda Latviešu valoda
9:00 – 9:40 Latviešu valoda Angļu valoda Angļu valoda Mūzika Latviešu valoda
9:50 – 10:30 Dabaszinības Matemātika Latviešu valoda Mūzika Sociālās zinības
10:40 – 11.20 Dabaszinības Latviešu valoda Latviešu valoda Vizuālā māksla Mājturība
11:50 – 12:30 Ētika Sports Sports Vizuālā māksla Klases stunda
12:40 – 13:20 F – Koris F – Deju kolektīvs F – Koris F – Deju kolektīvs
13:30 – 14:10 -- -- -- --
14:20 – 15:00 -- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

F - fakultatīvi
m - meitenes
z - zēni

Apstiprināts ar Raunas vidusskolas direktores 2017.gada janvāra rīkojumu.