timetable
Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8:10 – 8:50 Latviešu valoda Matemātika Sports Vizuālā māksla Angļu valoda
9:00 – 9:40 Matemātika Matemātika Matemātika Vizuālā māksla Sports
9:50 – 10:30 Matemātika Latviešu valoda Latviešu valoda Angļu valoda Matemātika
10:40 – 11.20 Dabaszinības Latviešu valoda Latviešu valoda Mūzika Literatūra
11:50 – 12:30 Angļu valoda Dabaszinības Sociālās zinības Mūzika Sociālās zinības
12:40 – 13:20 Mājturība F – Koris F – Deju kolektīvs F – Koris F – Deju kolektīvs
13:30 – 14:10 Klases stunda -- -- -- --
14:20 – 15:00 -- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

F - fakultatīvi
m - meitenes
z - zēni

Apstiprināts ar Raunas vidusskolas direktores 2017.gada janvāra rīkojumu.