timetable
Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8:10 – 8:50 Angļu valoda Latviešu valoda Matemātika Mājturība Informātika 2
9:00 – 9:40 Krievu valoda Latviešu valoda Latviešu valoda Mājturība Mūzika
9:50 – 10:30 Matemātika Matemātika Matemātika Matemātika Vizuālā māksla
10:40 – 11.20 Latviešu valoda Dabaszinības Sociālās zinības Latviešu valoda Sociālās zinības
11:30 – 12:10 Literatūra Dabaszinības Mūzika Literatūra Sports
12:40 – 13:20 Sports Angļu valoda Angļu valoda Informātika 1 Klases stunda
13:25 – 14:05 F – Deju kolektīvs -- F – Koris -- --
14:10 – 14:50 F – Deju kolektīvs -- F – Koris -- --
14:55 – 15:35 -- -- -- -- --
15:40 – 16:20 -- -- -- -- --

F - fakultatīvi
m - meitenes
z - zēni

Apstiprināts ar Raunas vidusskolas direktores 2017.gada janvāra rīkojumu.