timetable
Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8:10 – 8:50 Matemātika Matemātika Latviešu valoda Informātika 1 Sports
9:00 – 9:40 Angļu valoda Matemātika Matemātika Matemātika Latviešu valoda
9:50 – 10:30 Latviešu valoda Latvijas vēsture Mūzika Mājturība Krievu valoda
10:40 – 11.20 Sports Latviešu valoda Literatūra Mājturība Mūzika
11:30 – 12:10 Krievu valoda Angļu valoda Angļu valoda Vizuālā māksla Sociālās zinības
12:40 – 13:20 Literatūra Sociālās zinības Pasaules vēsture Dabaszinības Klases stunda
13:25 – 14:05 F – Deju kolektīvs Dabaszinības F – Koris Informātika 2 --
14:10 – 14:50 F – Deju kolektīvs -- F – Koris -- --
14:55 – 15:35 -- -- -- -- --
15:40 – 16:20 -- -- -- -- --

F - fakultatīvi
m - meitenes
z - zēni

Apstiprināts ar Raunas vidusskolas direktores 2017.gada janvāra rīkojumu.