timetable
Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8:10 – 8:50 Latviešu valoda Latvijas vēsture Matemātika Sociālās zinības
9:00 – 9:40 Literatūra Matemātika Matemātika Informātika Vizuālā māksla
9:50 – 10:30 Krievu valoda Sports Latviešu valoda Matemātika Bioloģija
10:40 – 11.20 Matemātika Krievu valoda Literatūra Matemātika Latviešu valoda
11:30 – 12:10 Matemātika Ģeogrāfija Pasaules vēsture Krievu valoda Mūzika
12:40 – 13:20 Angļu valoda Ģeogrāfija Bioloģija Angļu valoda Klases stunda
13:25 – 14:05 Sports Angļu valoda F – Koris Mājturība F – Deju kolektīvs
14:10 – 14:50 -- -- F – Koris Mājturība F – Deju kolektīvs
14:55 – 15:35 -- -- -- -- --
15:40 – 16:20 -- -- -- -- --

F - fakultatīvi
m - meitenes
z - zēni

Apstiprināts ar Raunas vidusskolas direktores 2017.gada janvāra rīkojumu.