timetable
Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8:10 – 8:50 Krievu valoda Latviešu valoda Pasaules vēsture Matemātika Krievu valoda
9:00 – 9:40 Matemātika Sports Sociālās zinības Krievu valoda Angļu valoda
9:50 – 10:30 Latviešu valoda Ģeogrāfija Ķīmija Vizuālā māksla Latviešu valoda
10:40 – 11.20 Literatūra Ģeogrāfija Ķīmija Matemātika Bioloģija
11:30 – 12:10 Fizika Matemātika Matemātika Mājturība Bioloģija
12:40 – 13:20 Fizika Literatūra Matemātika Mājturība Klases stunda
13:25 – 14:05 Angļu valoda Latvijas vēsture F – Koris Angļu valoda F – Deju kolektīvs
14:10 – 14:50 Sports Mūzika F – Koris -- F – Deju kolektīvs
14:55 – 15:35 -- -- -- -- --
15:40 – 16:20 -- -- -- -- --

F - fakultatīvi
m - meitenes
z - zēni

Apstiprināts ar Raunas vidusskolas direktores 2017.gada janvāra rīkojumu.