Skolotājs Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Abrāmovs Andris 14:55 - 16:56 (florbols)
Abrāmova Daiga 12:40 - 13:20 12:40 - 13:26
Ābola Līga 14:50 - 15:38
Ābrama Dace 7:50 - 8:02
Bāze Irēna 13:30 - 14:20 13:30 - 14:10
Bērziņa Sarma 7:35 - 8:05 (1.-4.kl.ansamblis) 7:35 - 8:05 (6.-7.kl.ansamblis) 7:35 - 8:05
Buča Nellija 7:30 - 8:05
13:25 - 14:00
7:30 - 8:05 7:30 - 8:03
Cūberga Baiba 14:10 - 14:50 12:40 - 13:20 14:10 - 14:50 13:25 - 14:05
Dombrovska Jeļena 14:10 - 15:10
(mākslas pulciņš)
Jermacāne Iluta 14:10 - 15:40
Gaidele Edīte 7:30 - 8:06
Kārkliņa Aira 7:30 - 8:05 7:30 - 8:05
13:30 - 13:50
Kručāne Silvija 12:40 - 13:31 12:40 - 13:31
Kurpniece Gundega 14:10 - 15:40 13:25 - 14:05 14:10 - 14:54
Sarkane –Plijeva Dace 7:30 - 8:00
15:10 - 15:50
7:30 - 7:56
Paipala Inta 13:30 - 14:30 13:30 - 14:24
Plētiens Edgars 7:48 - 8:00
Plētiena Olga 14:10 - 14:50 13:25 - 14:15
Podniece Ilze 14:00 - 14:45 14:00 - 14:45
Tūters Auseklis 14:55 - 15:55
(kokapstrādes pulciņš)
Zēmele Brigita 15:00 - 15:45 15:00 - 15:45
(rokdarbu pulciņš)

Apstiprināts ar Raunas vidusskolas direktora 2017.gada 1.septembra rīkojumu Nr.30.