Skolotāju individuālo konsultāciju laiki 2016./2017.m.g.

Skolotājs Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Abrāmovs Andris 14:10 - 15:35 (futbols)
15:40 - 16:20 (volejbols)
Abrāmova Daiga 12:35 - 13:20 12:35 - 13:20
Ābola Līga 14:55 - 16:00
Bāliņa Lolita 7:30 - 8:05 14:55 - 15:55
Bāze Irēna 14:10 - 15:20 13:25 - 14:00
Bērziņa Sarma 7:35 - 8:05 (ansamblis) 7:35 - 8:05 (ansamblis) 7:35 - 8:05
Buča Nellija 7:30 - 8:05
Cūberga Baiba 13:25 - 14:20 13:25 - 14:20
Dombrovska Jeļena 14:10 - 14:40
(mākslas pulciņš)
Jermacāne Iluta 14:55 - 15:35 8:10 - 8:50 13:20 - 14:20
Gaidele Edīte 15:25 - 16:00
(zīm.pulc.)
Kārkliņa Aira 7:30 - 8:05
14:10 - 15:05
Kručāne Silvija 11:50 - 12:30 12:40 - 13:40
Kurpniece Gundega 14:10 - 15:35 13:25 - 14:05 12:35 - 13:05
Lāce Inese 16:35 - 17:10
Neimane Anita 14:05 - 14:25
Paipala Inta 14:55 - 15:35 13:25 - 14:20
Plētiens Edgars 7:35 - 8:05
Plētiena Olga 14:55 - 15:45 13:25 - 14:10
Podniece Ilze 12:40 - 13:20 12:40 - 13:30
Rampāne Baiba 7:30 - 8:35
14:50 - 15:50
Tūters Auseklis 14:55 - 15:45
(kokapstrādes pulciņš)
Zēmele Brigita 14:55 - 15:45 14:55 - 16:00
(šūšanas pulciņš)

Apstiprināts ar Raunas vidusskolas direktores 2017.gada janvāra rīkojumu.

Made with by JD