Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2017./2018.m. g.
Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi:
Ministru kabineta noteikumi Nr. 232 2017. gada 3. maijā

1. angļu valodā rakstu daļa - 2018. gada 13. martā, mutvārdu daļa – 13., 14. un 15. martā;
2. krievu valodā rakstu daļa - 2018. gada 15. martā, mutvārdu daļa – 15. un 16. martā;
3. latviešu valodā (rakstiski) - 2018. gada 22. maijā;
4. matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 25. maijā;
5. Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2018. gada 28. maijā;
6. bioloģijā (rakstiski) - 2018. gada 30. maijā;
7. ķīmijā (rakstiski) - 2018. gada 6. jūnijā;
8. fizikā (rakstiski) - 2018. gada 4. jūnijā;
9. informātikā rakstu daļa - 2018. gada 21. maijā, praktiskā daļa - 21. un 22. maijā;
10. ģeogrāfijā (rakstiski) - - 2018. gada 1. jūnijā.

Eksāmenu norises laikus mācību priekšmetos, kas noteikti vispārējās vidējās izglītības standartā un izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet nav norādīti šo noteikumu 7. un 8. punktā un kuru apjoms nav mazāks par 105 mācību stundām, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvaldes iestāde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikposmā no 2018. gada 21. maija līdz 21. jūnijam.

Diagnosticējošos laboratorijas darbs 11.klasē ķīmijā - 2018.gada 10.aprīlī.


Valsts pārbaudes darbu norises laiki 2017./2018.m. g.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 232 2017. gada 3. maijā

3. klases izglītojamiem:
Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:
1) latviešu valodā– mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa – 22. februārī;
2) matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 28. februārī.

6. klases izglītojamiem:
Diagnosticējošie darbi notiek:
1) latviešu valodā (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa - 21. februārī;
2) matemātikā (rakstiski) – 2018. gada 27. februārī;
3) dabaszinībās (rakstiski) – 2018. gada 6. martā.

Eksāmeni 9. klases izglītojamiem:
1) latviešu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 23. maijā, mutvārdu daļa - 23. un 24. maijā;
2) vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2018. gada 29. maijā, mutvārdu daļa - 29. un 30. maijā;
3) matemātikā (rakstiski) - 2018. gada 5. jūnijā;
4) Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2018. gada 12. jūnijā.