2016./2017. mācību gads

Klase Datums Pārbaudes darba veids
3.kl. 23.02.
5.01. - 22.02.
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā –rakstu daļa mutvārdu daļa
1.03. Diagnosticējošais darbs matemātikā
6.kl. 22.02.
5.01.-21.02.
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā –rakstu daļa mutvārdu daļa
28.02. Diagnosticējošais darbs matemātikā
7.03. Diagnosticējošais darbs dabaszinībās
9.kl. 17.05.
18.05.
Eksāmens latviešu valodā – rakstu daļa mutvārdu daļa
24.05 Eksāmens svešvalodā – rakstu, mutvārdu daļas (pēc izvēles)
30.05. Eksāmens matemātikā
06.06. Eksāmens Latvijas vēsturē
12.kl. 14.03. Obligātais centralizētais eksāmens angļu valodā (pēc izvēles vienā svešvalodā) rakstu, mutvārdu daļa
16.03. Obligātais centralizētais eksāmens krievu valodā (pēc izvēles vienā svešvalodā) rakstu, mutvārdu daļa
16.05. Obligātais centralizētais eksāmens latviešu valodā
19.05. Obligātais centralizētais eksāmens matemātikā
23.05. Izvēlētais centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē
25.05. Izvēlētais centralizētais eksāmens bioloģijā
29.05 Izvēlētais centralizētais eksāmens ķīmijā
5.06. Izvēlētais centralizētais eksāmens fizikā
10.-12.kl. 22.05. Eksāmens informātikā
26.05. Eksāmens ģeogrāfijā

Pamats: MK noteikumi Nr.289 3.05.2016.


Diagnosticējošie darbi (nosaka VISC)

Klase Datums Pārbaudes darba veids
10.kl. 22.09. fizika
9.kl. 16.02. dabaszinības
8.kl. 21.02. matemātika
11.kl. 30.03. fizika vai ķīmija

Made with by JD